Wykaz wybranych kar za złamanie regulaminu gry My Fantasy Online.

PRZEWINIENIE OKRES BLOKADY KONTA UŻYTKOWNIKA
(w zależności od liczby dotychczasowych przewinień danego typu)
UWAGI
pierwsze drugie trzecie
Umieszczanie treści skrajnie niepasujących do charakteru gry, zawierających reklamę, reflinki lub utrudniających grę innym użytkownikom (w tym wszelkiego rodzaju  SPAM). 1 dni 7 dni 14 dni Dotyczy wszelkich treści umieszczanych przez użytkownika.
(m. in. nazwa postaci, prezentacja, czat)

W przypadku prezentacji - zostanie ona usunięta.
Za treść prezentacji drużyny odpowiada jej szef.

Reflinki dotyczą zarówno innych gier/stron jak również My Fantasy.

Za wielokrotne naruszanie tego punktu regulaminu możliwa bezterminowa blokada konta.
Umieszczanie treści niecenzuralnych, obraźliwych lub niezgodnych z netykietą. 3 dni 14 dni 30 dni Dotyczy wszelkich treści umieszczanych przez użytkownika.
(m. in. nazwa postaci, prezentacja, czat)

W przypadku prezentacji - zostanie ona usunięta.
Za treść prezentacji drużyny odpowiada jej szef.

Każda forma obraźliwej/niecenzuralnej treści podlega karze, również w przypadku "gwiazdkowania" słów obraźliwych/wulgarnych, stosowania skrótów itp.

Za wielokrotne naruszanie tego punktu regulaminu możliwa bezterminowa blokada konta.

Użytkownik odpowiada również za konsekwencje prawne umieszczanych przez siebie treści.

Prośba o udostępnianie i/lub udostępnianie innemu użytkownikowi jakichkolwiek informacji niezbędnych do zakupu/doładowania punktów MF. 30 dni bezterminowo bezterminowo Dotyczy między innymi:
- treści SMS jaką należy wysłać, aby doładować punkty MF
- kodów potwierdzających SMS
- numerów telefonów

Punkty MF można doładowywać jedynie na swoje konto oraz jedynie ze swojego telefonu komórkowego.
Działania o charakterze bezprawnym, działania na szkodę właściciela gry lub innych graczy. bezterminowo bezterminowo bezterminowo np. Umieszczanie treści niezgodnych z prawem, włamania na konta graczy, podszywanie się pod administrację,  wyłudzenie doładowań SMS, działania celowo destabilizujące działanie serwerów gry, celowe wykorzystywanie błędów w grze i nie powiadomienie o nich (w przypadku poinformowania o błędzie zostaną jedynie cofnięte korzyści) itp.

Użytkownik odpowiada również za konsekwencje prawne umieszczanych przez siebie treści i dokonywanych działań.

Multikonto
(posiadanie więcej niż jednego konta użytkownika)
14 dni* bezterminowo bezterminowo *) Kara dotyczy konta na którym znajduje się postać o najwyższym poziomie. Pozostałe konta są blokowane bezterminowo.

Każdy przypadek będzie rozpatrywany indywidualnie, żeby zapobiec karom dla graczy np. grających w jednej sieci osiedlowej (to samo IP)

Celowe/wielokrotne przelewanie punktów rankingowych (w jakikolwiek sposób) oraz inne nadużycia godzące w system rozgrywki. ustalane
indywidualnie
ustalane
indywidualnie
bezterminowo Uzyskane korzyści zostaną odebrane.
Dotyczy wszelkich punktów rankingowych (PvP, drużynowych itp.)
Podejmowanie działań mających na celu  obejście zasad lub regulaminu gry. ustalane
indywidualnie
ustalane
indywidualnie
bezterminowo np. Korzystanie z bramek proxy.
Współdzielenie konta własnego lub jakiegokolwiek innego. 30 dni bezterminowo bezterminowo -
Oferowanie sprzedaży, kupna, wymiany,  przekazania konta własnego lub jakiegokolwiek innego. 30 dni bezterminowo bezterminowo Dotyczy wszelkich form komunikacji dostępnych w grze.
Sprzedaż, odkupienie, wymiana, przekazanie  konta własnego lub jakiegokolwiek innego. bezterminowo bezterminowo bezterminowo Kara dotyczy zarówno konta, które zmieniło właściciela, jak również kont aktualnie należących do stron transakcji.
Używanie obraźliwych i/lub niecenzuralnych słów w stosunku do GM'a lub Administratora. 7 dni 30 dni bezterminowo Kara dotyczy wszelkich form komunikacji dostępnych w grze (łącznie z nazwą postaci, prezentacją itp.)
Ukaranie może nastąpić jedynie na wniosek poszkodowanego. Poszkodowany może również zgłosić wniosek o wycofanie kary.
Zastraszanie, szantaż, próby przekupienia (GM'a lub innego gracza). 30 dni bezterminowo bezterminowo -
Rozpowszechnianie (w jakiejkolwiek formie) nieprawdziwych informacji nt. bonusów w grze, ukrytych błędach czy innych korzyściach. 30 dni bezterminowo bezterminowo Nie ma znaczenia czy osoba rozpowszechniająca fałszywe informacje ma z tego tytułu korzyści czy nie.

UWAGA!
  • W przypadku popełnienia więcej niż jednego przewinienia kary sumują się.
  • Konta zablokowane bezterminowo są bezpowrotnie usuwane po 30 dniach od momentu nałożenia blokady.
  • W wyjątkowych sytuacjach (dobrze umotywowanych) kary mogą być zwiększone/zmniejszone.
  • W przypadku anulowania kary uznanej za bezzasadną, użytkownik nie ma prawa do ubiegania się o jakiekolwiek odszkodowanie z tego tytułu.